Mısır piramitlerinin gizemi

Mısır piramitlerinin gizemi

Dünyanın yedi mükemmelinden biri olup günümüze kadar zarar görmeden ayakta kalabilmeyi muvaffak olabilmiş tek yapı Mısır’daki Gize piramitlerinden Keops piramitidir.

Mısır piramitlerinin gizemi

Dünyanın yedi mükemmelinden biri olup günümüze  kadar zarar görmeden ayakta kalabilmeyi muvaffak olabilmiş tek yapı Mısır’daki Gize piramitlerinden Keops piramitidir.

Piramit şeklindeki yapılar yalnızca  Mısır’a has olmayıp dünyanın başka yerlerinde de yapılmış örnekleri bulunmaktadır. Ancak sayıca en çok Mısır’da bulunduklarından bölgeyle özdeşleşerek “Mısır Piramitleri” olarak anılmaktadırlar.

Dünyadaki Ehemmiyetli Piramitler:

Keops Piramidi (145,75 metre)

Mikerinos Piramidi(66,5 metre)

Kefren Piramidi (143,56 metre)

Sakkara Piramidi (63,17 metre)

Maldum Snefru Piramidi (93,26 m)

Dahahur Bent Piramidi (104,85 m)

Dahahur Snefru P. (103,95 metre)

Sakkara Pepi II P. (52,555 metre)

Uxmal Tapınağı (Meksika)

Teotehuacan (Meksika)

Tiahuanaco (Bolivya)

Dohan Tapınağı (Çin Halk Cumhuriyeti)

Piramit Nedir?

Tabanı kare şeklinde olup köşelerin tepede tek bir noktada birleşmesiyle oluşan geometrik şekildir. Dört eşit büyüklükte üçgen yüzeye sahip olan piramitler, yapıldıklarında mühendislik açısından son derece sağlam bir yapı sergilemektedirler.

Piramitlerin Tarihçesi

Bent_piramidiPiramitlerin firavunun mumyası ile onun değerli hazinelerini ve dönemin eşsiz sanat yapıtlarını gizlemek emeliyle yapıldığı düşünülmektedir. Ancak bugüne kadar hiçbirisinin içerisinde rastgele bir mumyaya veya hazineye rastlanmamıştır. Dünyanın ilk yapılan piramidi Sakkara’da olup yapımı M.Ö 2620 seneninde bitirmiştir. İlk örnekleri basamaklı yapıda olan piramitlerin birçoğu bitirememiş veya yapım mertebesinde yıkılmıştır. Bunun ilk örneği M.Ö 2570 seneninde yapımına başlanan Meidum piramidi olup, sekizinci basamak yapılmak istenirken yıkılmıştır.

Piramitleri yapanlar bundan ders çıkararak daha yüksek piramitler yapabilmek için tabanı olası olduğunca geniş tutarak eşkenar bir geometri kullanmanın ihtiyaç duyulan olduğunu düşünmüşlerdir. Nil nehri yakınlarındaki Dahahur bölgesinde M.Ö 2570 seneninde inşasına başlanmış olan Bent piramidi, üçte ikilik bölümü bitirdikten sonra eski deneyimler baz alınarak eğim açısı düşürülmüş ve yükseltilmeye devam edilmiştir. Bu metotla M.Ö 2565 seneninde başarıyla bitiren Bent piramidi çok daha rijit bir yapıya kavuşurken, eşsiz bir görünüme de sahip olmuştur. Bu tarihten sonra yapılan tüm piramitler daha küçük sabit bir açı ile yükseltilerek yapılmıştır.

Piramitleri Kimler Yaptı?

Önceleri piramitlerin Mısırlı köleler tarafından yapıldığı düşünülmekteyken 1990 seneninde bir turistin bindiği atın ayağı bir çukura düşer ve bu çukur gizemli bir mahzene açılır. Burası piramit yapımında çalışan işçilerin ustabaşı olan kişinin kabiridir. Kubbeli kabir olarak da bilinen mekan, duvarları işlemeli ve görkemli bir yapıya sahiptir. Böylesine güzel bir mezarın işçi sınıfındaki birisine yapılması, çalışanların tutsak olmadığının göstergesiydi. İşçiler gündüzleri çalışıyor ve geceleri buradaki köylerde bulunan hanelerine gidiyordu. Daha sonra bu bölgede yapılan kazılarda 250’den fazla değişik kabir daha bulunmuştur. Ustabaşının etrafındaki kabirler elit işçilerin kabirleriyken normal işçiler biraz daha uzakta toplu halde bulunmaktaydı.

Ölen herkes için bir kabir yapılmakta olduğu anlaşılan bölgedeki kazılarda kabirlerin girişlerinde işçilerin statülerini gösteren hiyeroglif yazılar bulundu. Bu yazılarda “kabir inşaatı denetçisi”, “kabir inşaatı yöneticisi” gibi ibareler yazmaktaydı. Ayrı olarak bu kabirlerde işçilerin minyatür heykelleri ve sanat yapıtları de bulunmaktaydı.

Takriben 200.000 işçinin çalıştığı bölgedeki iskeletler incelendiğinde omurganın akılalmaz bir yüke maruz kaldığı ortaya çıkmıştır. Omurgaya binen aşırı yük buradaki taş taşıma işleminin güçlüğüne işaret etmekteydi. Bu kadar fedakârlık ve emekle ortaya çıkan piramitlerin yapımı için binlerce işçi bu bölgedeki şehirlerde yaşamaktaydı. Yapılan kazılarda haneler, fırınlar, çömlekler gibi bir hayli tarihi yapıt bulunurken duvarlardaki hiyerogliflerde nasıl ekmek yapıldığı ve içecek hazırlandığı gibi ayrıntılar resmedildiğinden dönemin şehir hayatı ile ilgili fikir edinmek de mümkün olmuştur.

Gize piramitlerinde 15 milyondan fazla kireç taşı kullanıldı. Bu taşlar piramitlerden 300 metre uzaktaki bir taş ocağından çıkartılmış ve yeniden burada kesilip işlenerek hazır hale getirilmiştir. Kazılarda bu bölgede taşların kesilmesi için gerekli olan oluklu platformlar bulunarak çevresi kazılmaya devam edilmiş ve dev bir taş ocağının yıkıntısı ortaya çıkartılmıştır. Taş ocağından çıkartılan taş miktarı piramitlerde kullanılan miktarla örtüşmekteydi. Ayrı olarak piramitlerin yapımında kullanılan taş rampalar kil ve kireç taşı tozunun karışımından oluşan bir çamurla sıvanmıştı. Bu metot çok dayanıklı ve sert bir yapı oluştururken, ufak bir keski darbesiyle de kolayca koparak çözülebilmekteydi. Taş ocağı bulunduğunda içi bu rampanın yıkıntısı ile doluydu.

keopsungemisi1954 seneninde Keops piramidinin güney ucunda bir kubbe bulundu ve kalıntılar incelendiğinde burada bir geminin yatmakta olduğu anlaşıldı. Bu gemi, Mısır Firavunu Keops’un gemisiydi ve 13 yıl süren yoğun çalışmanın ürünü olarak tüm parçalar birleştirilerek müzede sergilenmeye başlandı. Senede 300.000 kişinin ziyaret ettiği müzede tamamı sedir ağacından yapılmış dünyanın en daha önceki gemisi gururla sergilenmektedir. Daha sonraları benzer şekilde diğer firavunlar için yapılmış bir kardeş gemi daha bulundu ama bu gemi zarar görmemesi ve tarihi değerini kaybetmemesi için bulunduğu odadan çıkarılmadı.

Firavunların mumyaları bir mağara içerisindeki saklı bir kabirlikte bulunmuştur. O dönemin mumyalama tekniği sayesinde binlerce sene sonra dahi hala yüzleri tanınabilir şekilde kalan 40 kadar mumya çıkartılmıştır. Mumyalama işleminin nasıl yapıldığı bu kabirlikte duvarlara çizilen hiyerogliflerden anlaşılmaktadır. Yalnızca karın bölgesine bir elin girebileceği kadar açılan ufak kesikten bütün uzuvların çıkarıldığı ve içinin özel baharatlar ve yağlarla sıvanarak doldurulduğu gösterilmekteydi. O dönemin insanları can verdikten sonra tekrar dirileceğini düşünüyordu ve tüm parasını mumyalama işlemi için  gizliyordu. Zira dirildikten sonra bedenlerine ihtiyaçları olacaktı. Bu yüzden bir kişi ne kadar zenginse can verdikten sonra o kadar iyi savunacak demekti. Çok pahalı olan mumyalama işlemi yalnızca ehemmiyetli kişilere ve zenginlere yapılırken, fakir insanlar toplu kabirlere gömülmekteydi.

Piramitler Nasıl Yapıldı?

keopsuniciİnşa edilen en ehemmiyetli piramitler Gize Piramitleri’dir ve Mikerinos, Kefren ve Keops ismindeki üç pramitten oluşur. Gize Platosu’nda bulunan bu piramitlerin en büyüğü ve en gizemli olanı Keops piramididir.

Keops piramidi 20 sene içinde 150 metre yüksekliğe kadar kaldırılan her biri 2.5 ton ağırlığındaki 2.300.000 adet kireç taşı kullanılarak yapılmıştır. Toplam ağırlığı 5.5 milyon ton olan bu taşların bu müddet zarfında dizilebilmesi için her iki buçuk dakikada bir taşın yerine oturtulmuş olması gerektirmektedir. Bu yüzden son zamanlarda bu piramidin en anlaşılmaz istikametlerinden biri nasıl yapıldığıdır.

Hayranlık verici bir orantıya sahip olan yapı, gizemini taşların sessizliğine bırakmıştır. 51° 51’ 14” eğimle dizilen bu taşlarda hassasiyetin binde bir oranında dahi şaşması vaziyetinde piramit en tepede düzgün birleşemezdi. Son zamanlarda bu tarz ufak hatalar en elit yapılarda dahi mantıklı bir hoşgörü olarak görülmektedir. Fakat bundan 4500 yıl önce yapılan piramitlerde tepe noktası kusursuzca birleştirilmiştir.

Milyonlarca taş nasıl olup da 140 metreyi aşan yüksekliklere kaldırılabilmiştir? Bunun için taş bloklardan yapılma büyük rampalar kullanılmıştır. Bu rampa piramitin yakınına heyetmiş olan taş ocağından başlayarak piramite kadar devam eden ve düzenli olarak kesintisiz taş taşınmasını sağlayan bir yapıda yapılmıştır. Ters halde katiyen gerçekleştirilen müddet içerisinde işi bitirmek olası olmazdı. Ama bu rampa piramit hacminin %65’i bitirdikten sonra 43 metre yüksekliğe erişir ve bu noktradan sonra ne kadar tesirli olduğu tartışma konusudur. Zira piramidin tamamını bu rampa aracılığıyla yapmak için 43 metreden 140 metreye erişmek gerekeceğinden, bunun için piramidin toplam hacminin iki katı kadar daha taşa gerek olacaktı. Bu yüzden bu düzeyden sonra piramidin inşasına içeriden devam edilmiştir.

tasimaPiramit iki evrede yapılmaktadır. Birisi piramidin inşası ötekisi ise kral odasının inşasıdır. Kral odası piramit tabanından 43 metre yukarıda bulunmakta olup içerisinde dış ortama açılan hava kanallarının bulunması ve tavanında 60 tonu aşan düz bloklarının kullanılmış olması açısından hayranlık uyandırıcıdır. Tanesi 15 ton olan bu taş blokların nasıl taşındığı ise, kralın odasına giden geniş yolda(büyük galeri) gizlidir. Burada karşı ağırlık mekanizmasıyla çalışan bir sistem bulunmaktaydı ve halatlarla birleştirilmiş olan bu terazi mekanizması sayesinde bloklar istenilen yüksekliğe kolayca kaldırılırdı.

Taşlar istenen yüksekliğe kaldırıldıktan sonra koyulması şart olan yere götürülmek üzere 10 kişilik insan grupları tarafından piramidin kenarlarındaki tüneller içerisinde çekilirdi. Şayet bir köşe dönülecekse piramidin açık tünel uçlarında resimde gösterilen biçimde yeniden bir terazi sistemiyle kaldırılarak istikamet verilir ve diğer istikamete gidecek raya oturtulurdu. Daha sonra bu tünelde de 10 kişilik grup tarafından şart olan yere kadar çekilerek götürülürdü. Taşlar çekilirken oluşan sürtünme kuvvetini azaltmak içinse, çamur ve su kullanılırdı.

Piramit yüzeyi önceleri şu an olduğu gibi basamaklı bir yapıda değildi. Keops piramidi 45 yüzyıllık varolma sürecinde üstten 10 metre kadar aşınmıştır. Yüzeyin üçgen şeklindeki basamak araları özel bir kireçtaşı çamuruyla kaplanarak doldurulur ve pürüzsüz, parlak bir görünüm alırdı. Bilhassa son 20 senede piramitler geçtiğimiz 400 yıldan daha fazla hasar görmüştür. Gerek güneş ışınları gerekse abuhava koşulları gibi faktörler piramitlerin varlığını her geçen gün daha fazla tehtid etmektedir.

Piramitlerin Gizemi Nedir?

mayan İngiliz matematikçi ve astronomist olan John Taylor birtakım çalışmalar yapmış ve ele geçirdiği sonuçlar Howard Vyse tarafından çözümlemiştir. Bunlardan bazıları;

– Keops piramidinin taban alanı dünyayı yataydan ikiye ayırdığımızda ortaya çıkan kesit alanı gibi düşünülürse ve piramidin tabanı dünyanın yarıçapı üzerine oturtulsa, yüksekliği tam kutup noktasına eşit gelirdi. Başka bir deyişle burada mükemmel bir oran mevcuttur.

-Keops piramidinin taban etrafını yüksekliğinin iki katına ayrıldığında tam olarak pi=3,1416 sayısı ele geçirilmektedir.

– Keops ve Kefren piramitleri doğu-batı ve kuzey-güney hudutlarına öyle mükemmel yerleştirilmiştirler ki, o günün şartları düşünüldüğünde hayret verici bir vaziyet olarak görülmektedir.

– Keops piramidinin üçgen şeklindeki dört yüzeyinin toplam alanı, piramit yüksekliğinin karesine eşittir.

– Keops piramidinin yüksekliğinin 1 milyarla çarpımı tam olarak dünya ile güneş arasındaki mesafeyi(149.504.000km) vermektedir.

– Piramitler bir güneş saati olarak işlev görmektedirler. piramitlerin Ekim ayı ortasında ve Mart ayının başlangıcında yre düşürdüğü gölgeler, mevsimleri ve yılın uzunluğunu gösterir.

– Keops piramidiyle dünyanın merkezi arasındaki mesafe, Kuzey kutbuyla arasındaki mesafeye eşittir.

İlmi olarak ispat etmemiş kimi söylentiler ise şunlardır;

– Piramitlerin üzerinden geçen boylam, karaları ve denizleri iki eşit parçaya ayırmaktadır.

– Piramit hangi firavunun yerine yapıldıysa, kralın odasına yılda sadece iki defa güneş girmektedir. Bunlar kralın doğduğu ve can verdiği günlerdir.

– Piramitlerin içerisinde radar gibi aletler çalışmamaktadır.

– Piramit içerisinde bırakılmış kirli bir su, birkaç gün içerisinde arıtılmış hale gelmektedir.

– Piramitin içerisine bırakılan süt birkaç gün bozulmadan kalabilirken, beklenmeye devam edilmesi vaziyetinde yoğurt haline gelmektedir.

– Piramit içerisine koyulan bir nebat hiç ışık almasa da normale göre daha hızlı büyümektedir.

– Açık bir yara, piramit içerisinde çok daha ivedi bir şekilde iyileşmektedir.

– Piramitlerin içi yazın serin, kışın ise ılık olur.

– Gize Platosu’ndan geçen meridyen, denizlerle karaları iki eşit parçaya ayırır.

Sfenks Heykeli

sfenks_heykeliGize piramitlerinden Kefren piramidini savunması için yapılmış olan dev bir köpek heykelidir. 70 metre uzunluğunda ve 30 metre yüksekliğinde olan Sfenks, çakal kafalı Anubis’in heykelidir. M.Ö 2520 seneninde yapılmış olan heykel tarih süresince Nil nehrine bakarak, nehir yoluyla gelenleri karşılamaktadır.

Sfenks heykeline Mısır’ı işgal eden Hiksos’lar tarafından büyük zarar verilmiştir. Daha sonra ülkede düzenin sağlanmasıyla birlikte dönemin kralı tarafından yüz bölümü değiştirilerek firavunun(Mısır Kralı) sureti yaptırılmıştır.


Etiketler: mısır pramitlerinin gizemi mısır pramitleri

BU YAZIYI PAYLAŞ

BENZER YAZILAR

Bermuda Şeytan Üçgeninin Sırrı

  • 26.07.2017
  • 20

Bermuda şeytan üçgeni, bilimin bu zamana kadar açıklayamadığı ve yahut açıklamak istemediği o kadar ... Devamı


YORUMLAR (0) Onay Bekleyen (0)

Bu yazıya ait yorum bulunamadı. İlk yorumu siz yapın.

YORUM YAZ

guvenlik

Editörün Seçtikleri

Mobil alışveriş ve internet

Teknolojinin insanlara sağladığı en önemli kolaylı...


Beyaz Çay Zayıflatır mı ? Faydaları ve Hazırlanışı

Beyaz Çay Zayıflatır mı? diye merak ediyorsanız ev...


Gebelik Döneminde Anne ve Bebek Sağlığını Etkileyen Etmenler

Gebelik döneminde anne adaylarının dengeli ve sağl...


Kuyruk sokumu ağrısı

uyruk sokumu ağrısı ilk başlarda basit bi ağrı göz...


Kilonuzu Korumak mı İstiyorsunuz? İşte Size Tavsiye

İdeal bir kiloya sahipseniz kilomu nasıl korurum s...


Popüler Yazılar

Cilt Bakımında Moda Değişti İşte Yüz Temizleme Fırçaları

Kusursuz bir cilt tüm bayanların sahip olmak istediği bir gerçektir. Tabi ki erkeklerinde cildine önem vermesi gerekmektedir.

Facebook hesap silme, facebook hesap dondurma

Facebook hesap silme işlemini yapamayanlar için kolay videolu anlatım hazırladık buradaki talimatlara uyarak facebook hesabınızı kalıcı olarak silebil...

Cilt Bakımı İçin Öneriler

Cilt bakımına önem vermek gerekir gerek güzel görünmek için gerekse sağlıklı bir cilt için olması gerekenleri sizler için sıraladık.

Anne Sütü Arttırıcı Besinler

Anne Sütü Arttırıcı Besinler ve anne sütünün önemi nelerdir? yazımızda bu konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Hamilelikte Tüketilmemesi Gereken Besinler Nelerdir?

Hamilelik olduğunuzu anladığınızda şunu iyi bilmeniz gerekir karnınızda gelişim aşamasında olan bebekler sizin yediğiniz besinlerden faydalanarak geli...

Bel Ağrısı İçin Ne İyi Gelir?

Tabi ki ağır iş bel ağrısına sebeptir. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ise bel ağrısını ağır bir işte çalışmanın ilgisi yoktur. Ani bir hareketle tüm...

Mide ağrısına ne iyi gelir

Mide ağrısına ne iyi gelir nasıl mide ağrısını geçireceğini bilmiyorsanız yazımızın devamını okuyun.

Diş ağrısına ne iyi gelir?

Birden çok neden ile dişlerimiz ağrıyabilir diş minelerindeki zedelenme, diş çürümesi, diş eti hastalığı bunların başlıca diş ağrısına sebep veren fak...

Sütün Faydaları Ve Zararları Nelerdir

Süt, doğal olmakla beraber çok faydalı bir besin kaynağıdır süt içmenin faydalarını saymakla bitmez süt sadece çocuklar için ön görülen bir besin kayn...

Akıllı Telefon Güvenliği İçin İpuçları

iCloud’un hacklenmesi sonucu birçok ünlünün özel görsellerinin ifşa olması, dijital ortamdaki güvenliğimizin ne derecede olduğunu bir defa daha sorgul...

Foto Galeri

Sayfalar

Son Yorumlar

Facebook'ta Biz

Site Hakkında

Cbilgin.com 2010 yılından bu zamana kadar siz değerli ziyaretçilerimizin sayesinde gelişerek kendini yenilemiştir. Çeşitli alanlarda sizlere bilgi çerçevesinde hizmet sunmaktayız.

Copyright 2017 Replika saat Tumblr aşk sözleri Facebook indir
Copyright © 2013 - Copyright © 2017 | Tüm Hakları Saklıdır. - www.cbilgin.com